Beslutsträd för import/införsel – Produkter odlade i växthus och svamp

#Import och införsel #Lathundar #Övrigt
PDF 32 KB
decisionscheme-sprouts-greenhouse-products-and-mushrooms-1677746231

Beslutsträd vid import och införsel av produkter odlade i växthus samt svamp. Beslutsträdet innehåller ett antal frågor. Genom att steg för steg besvara frågorna får du en bild av vad ni behöver verifiera för att KRAV-certifiera en produkt som importerats eller förts in.