Årlig energianalys växthus

#Energiplanering #Lantbruk #Växthusodlare #Mallar
DOC 39 KB
arlig_energianalys_vaxthus_2020_thumb

Ett av målen för KRAV-certifierad produktion är att minimera energianvändningen och minska behovet av fossil energi. Då minskar livsmedelsproduktionens negativa klimatpåverkan. I mallen kan du räkna ut nyckeltal för din energiförbrukning samt hur stor andel av energin som kommer från fossila bränslen.