Beslutsträd för import/införsel – Växtodlingsprodukter och honung

#Import och införsel #Övrigt
PDF 34 KB
decisionscheme-crops-and-honey-1677746501

Beslutsträd vid import och införsel av växtodlingsprodukter och honung. Beslutsträdet innehåller ett antal frågor. Genom att steg för steg besvara frågorna får du en bild av vad ni behöver verifiera för att KRAV-certifiera en produkt som importerats eller förts in.