Mall för avvecklingsplan för PVC i locktätningar och tätskikt på metall

#Butik #Förädling #Förpackningar #Mallar
DOC 62 KB
avvecklingsplan_pvc_thumb

Enligt KRAVs regler ska primärförpackningar inte innehålla PVC, men det finns möjlighet till undantag för tätningar på metallock och för tätskikt på metallburkar. En förutsättning för undantaget är att du arbetar med en avvecklingsplan.

Mallen ska ses som en hjälp för dig som arbetar med avvecklingsplaner.