Mall för avvecklingsplan för PVC i locktätningar och tätskikt på metall (Excel)

#Butik #Förädling #Förpackningar #Mallar
DOC 66 KB

Enligt KRAVs regler ska primärförpackningar till KRAV-certifierade produkter som packas efter 1 januari 2018 inte innehålla PVC, men det finns möjlighet till undantag för tätningar på metallock och för tätskikt på metallburkar. En förutsättning för undantaget är att du arbetar med en avvecklingsplan.

Mallen ska ses som en hjälp för dig som arbetar med avvecklingsplaner.