Mall för djurhälsa – mjölk och nöt

#Djurhållare #Lantbruk #Checklistor #Mallar
PDF 208 KB

Förebyggande hälsoarbete i mjölk- och nötbesättningar.

En god djurhälsa är en av hörnstenarna i KRAV-godkänd djurhållning. Det gäller att förebygga problem så långt det går! Du ska kunna visa en strategi för hur du arbetar förebyggande med hälsofrågor. Den här mallen är tänkt som en hjälp för dig som har KRAV-godkänd mjölk- eller nötköttsproduktion.