Certifieringar som uppfyller tilläggskraven för vildväxande produktion

#Import och införsel #Checklistor #Övrigt
PDF 194 KB
Recognized Systems Wild Harvest_thumb

Certifieringar som uppfyller tilläggskraven för vildväxande produktion vid import och införsel.

Standards which fulfill KRAVs extra requirements for wild harvest for import and bringing in.