Checklista för egenkontroll mjölkproduktion

#Djurhållare #Lantbruk #Checklistor
PDF 330 KB
checklista_for_egenkontroll_mjolk_2023_tum-1672651238

Detta är en checklista för dig som har KRAV-certifierad mjölkproduktion. Här har vi samlat de viktigaste reglerna ur kapitel 5 Djurhållning som berör produktion av mjölk. Du kan enkelt fylla i listan, antingen direkt på datorn eller utskriven på papper. Du kan använda den för att årligen stämma av din produktion mot reglerna – till exempel som en förberedelse inför kontrollbesöken. Detta hoppas vi kommer underlätta både för dig och din revisor.