Beräkning av djurenheter

#Djurhållare #Lantbruk #Mallar
DOC 15 KB

En enkel Excel-mall för att beräkna antal djurenheter på KRAV-certifierade gårdar.