Certifieringar som uppfyller specifika tilläggskrav för slakt

#Import och införsel #Checklistor
PDF 211 KB

Standards which fulfill KRAVs Extra Requirements for Slaughter.