Certifieringar och system för leverantörsgranskning som uppfyller tilläggskraven för socialt ansvar

#Import och införsel #Socialt ansvar #Checklistor
PDF 310 KB
Recognized-Systems-Social-Responsibility_thumb

Standards which fulfill KRAVs Extra requirements for Social Responsibility.