Certifieringar och system för leverantörsgranskning som uppfyller tilläggskraven för socialt ansvar

#Import och införsel #Socialt ansvar #Checklistor
PDF 254 KB

Standards which fulfill KRAVs Extra requirements for Social Responsibility.