Beslutsträd för import/införsel – Mejeriprodukter

#Import och införsel #Lathundar #Övrigt
PDF 32 KB

Beslutsträd vid import och införsel av mejeriprodukter. Beslutsträdet innehåller ett antal frågor. Genom att steg för steg besvara frågorna får du en bild av vad ni behöver verifiera för att KRAV-certifiera en produkt som importerats eller förts in.