P-AL-bedömning

#Djurhållare #Lantbruk #Växtodlare #Mallar
DOC 34 KB

Den här Excel-mallen kan du som KRAV-certifierad använda för att beräkna vilken genomsnittlig fosforklass som finns på din gård.