Enkel växtnäringsbalans för växthus

#Lantbruk #Växthusodlare #Mallar
DOC 47 KB
enkel_vaxtnaringsbalans_per_100_kvm_vaxthus_thumb

Att hushålla med växtnäringen hör till de grundläggande principerna i KRAV-godkänt lantbruk. Genom att göra en växtnäringsbalans kan du undvika att tillföra mer växtnäring än vad grödorna behöver. Då använder du växtnäringen effektivt och minskar risken för att det uppstår obalanser i jorden, till exempel för höga fosforrden. Risken för växtnäringsförluster minskar också.