Mall för avvecklingsplan SIN-ämnen i förpackningar (Word)

#Alla KRAV-certifierade företag #Butik #Förädling #Förpackningar #Mallar
DOC 103 KB
mall_avvecklingsplan_sin_amnen

Enligt KRAVs regler ska du göra en kartläggning om dina förpackningar innehåller något av de SIN-ämnen som finns med i Bilaga 3 i KRAVs regler, och i så fall göra en avvecklingsplan. Regeln gäller primärförpackningar. För att ditt certifieringsorgan ska kunna godkänna avvecklingsplanen behöver du visa att du genomför åtgärder för att minska innehållet av SIN-ämnen, med målet att fasa ut dem helt.

Mallarna ska ses som en hjälp för dig som arbetar med avvecklingsplaner.