Checklista för egenkontroll får- och getproduktion

#Djurhållare #Lantbruk #Checklistor
checklista_for_egenkontroll_far_och_get_tum

Detta är en checklista för dig som har KRAV-certifierad mjölk- eller köttproduktion av får och getter. Här har vi samlat de viktigaste reglerna ur kapitel 5 Djurhållning som berör din produktion. Du kan enkelt fylla i listan, antingen direkt på datorn eller utskriven på papper. Du kan använda den för att årligen stämma av din produktion mot reglerna – till exempel som en förberedelse inför kontrollbesöken. Detta hoppas vi kommer underlätta både för dig och din revisor.