Avblodningskontroll vid slakt

#Slakterier #Övrigt
PDF 264 KB
kontroller_djuret_dott_SCAW_thumb

Yttrande från SLU, Nationellt centrum för djurvälfärd, i frågan om hur man i samband med slakt genomför kontroller av att djuret är dött.