Checklista för egenkontroll äggproduktion

#Djurhållare #Lantbruk #Checklistor
PDF 317 KB
checklista_for_egenkontroll_agg_2022_tum-1655450884

Detta är en checklista för dig som har KRAV-certifierad äggproduktion. Här har vi samlat de viktigaste reglerna ur kapitel 5 Djurhållning som berör din produktion. Du kan enkelt fylla i listan, antingen direkt på datorn eller utskriven på papper. Du kan använda den för att årligen stämma av din produktion mot reglerna – till exempel som en förberedelse inför kontrollbesöken. Detta hoppas vi kommer underlätta både för dig och din revisor.