Self-Declaration from Suppliers of Packaging Materials

#Förädling #Förpackningar #Import och införsel #Checklistor #Mallar #Övrigt
PDF 160 KB
Self-Declaration from Suppliers of Packaging Material_Fill_in_thumb

Självdeklaration för förpackningsleverantörer, som hjälper dig att få information om SIN-ämnen, PVC och BPA i förpackningen. Detta dokument är på engelska. Det finns även ett på svenska.

KRAV has standards that cover the use of substances in packaging that are harmful for human health and the environment. In order for a package to be approved during an audit, KRAV-certified companies require a certificate. The certificate should, on the one hand, confirm that the packaging does not contain substances or materials that according to the KRAV standards must not be used, and on the other hand, document any SIN-substances contained in the packaging material. If you are a supplier of packaging, you simplify matters for your customers by completing this Self-Declaration with the information that KRAV requires.