Mall beräkna andelen hållbara & KRAV-certifierade livsmedel

#Restaurang och storkök #Mallar
DOC 37 KB
Berakning av hallbara & KRAV-certifierade livsmedel_v1_tum-1662555873

Detta dokument är tänkt som ett hjälpmedel för att enkelt beräkna andelen hållbara och KRAV-certifierade livsmedel av dina totala livsmedelsinköp. Formuläret är frivilligt att använda och kan fungera som underlag för att redovisa din inköpsstatistik och certifieringsnivå vid en revision/kontroll.

Mallen är i Excel-format.