Vad gäller för biogödsel i KRAV-certifierad produktion?

#Produktionshjälpmedel #Övrigt
PDF 240 KB
Vad_galler_for_biogodsel_191218_thumb

Biogödsel i form av rötrester från biogasanläggningar kan vara en värdefull resurs för det KRAVcertifierade lantbruket, och den kan även bidra till att sluta kretsloppet mellan stad och land. Förutsättningen är att biogödseln inte medför miljö- eller hälsorisker