Sköt om din traktor

#Djurhållare #Lantbruk #Växthusodlare #Växtodlare #Lathundar
PDF 2 MB
skot_om_din_traktor_thumb

Traktorers transmissioner och hydraulik har genomgått en dramatisk förändring de senaste två – tre årtiondena. För cirka 30 år sedan hade traktorn en transmission med en enkel växellåda och slutväxel samt ett separat hydraulsystem med en kugghjulspump. Bromsarna var mekaniska med konventionella friktionsbelägg. På de riktigt gamla traktorerna satt de ofta längst ut på drivaxeln vid hjulen. Numera är ofta tranmissioner, hydraulik och bromsar sammanlänkade i ett och samma system, med gemensam olja.
I takt med att transmissioner och hydraulik har blivit mer komplicerade, förfinade och elektroniska, har systemen blivit allt mer känsliga och komplicerade att sköta. Och när ett haveri uppstår, är det kostsamt och besvärligt att åtgärda. Det är av stor vikt att sköta om sin traktor för att minska kostnaderna för haverier. Visserligen kan förebyggande underhåll medföra vissa utgifter, men med förebyggande åtgärder minskar på sikt de stora kostnader som haverier kan innebära. I det här häftet har SLA och JTI sammanställt forskningsfakta och erfarenheter om vad som orsakar haverier i moderna traktorer, och hur detta kan undvikas.