Beräkning av högsta tillåtna giva

#Lantbruk #Växtodlare #Mallar
DOC 74 KB
Berakna hogsta tillatna giva_tum-1701247017

Den KRAV-certifierade odlingen ska skyddas från föroreningar och KRAV har mer detaljerade regler än EU-förordningen. Marken får bara tillföras en begränsad mängd tungmetaller med till exempel gödselmedel och kalk. Det här verktyget är till hjälp för att uppfylla regel 4.4.7 och 4.4.8 när beräkningar behöver göras:

  • Själv beräkna den högsta tillåtna givan för gödsel-, jordförbättrings- och kalkningsmedel som är tillåtna enligt KRAVs regler men inte är KRAV-certifierade eller tillåtetbedömda.
  • Beräkna den totala tillförseln av tungmetaller med gödsel-, kalknings- och jordförbättringsmedel under femårsperioden med hjälp av detta verktyg. Du får tillföra den högsta tillåtna givan för flera år, som mest fem, vid ett tillfälle. Då ska du begränsa givan de kommande åren.