Certifieringar som uppfyller tilläggskraven för bevarande av skyddsvärd natur

#Import och införsel #Checklistor
PDF 175 KB

Standards which fulfill KRAVs Extra requirements for High Conservation Value.
(Avser odling av sockerrör, oljepalm, soja, kaffe, kakao och kokospalm samt vattenbruk)