KRAV-certifiera din butik – en översikt

#Butik #Checklistor #Lathundar
PDF 198 KB

Denna översikt av gällande regler är tänkt som ett hjälpmedel för butiker som redan är KRAV-certifierade eller på väg in i en certifiering. Den är frivillig att använda och ersätter inte KRAVs regler som finns på regler.krav.se. Varje punkt i listan har hänvisning till regelnummer i KRAVs regler och denna version anger endast regelns rubrik.