Mall för djurhälsa – får och get

#Djurhållare #Lantbruk #Checklistor #Mallar
PDF 139 KB
Forebygg halsoproblem far och get_tum-1663159684

Förebyggande hälsoarbete för får- och getbesättning.

En god djurhälsa är en av hörnstenarna i KRAV-godkänd djurhållning. Det gäller att förebygga problem så långt det går! Du ska kunna visa en strategi för hur du arbetar förebyggande med hälsofrågor. Den här mallen är tänkt som en hjälp för dig som har KRAV-godkänd får- eller getproduktion.