Checklista för Restaurang

#Restaurang och storkök #Checklistor
PDF 547 KB

Denna checklista är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars restaurang eller storhushåll redan är KRAV-certifierad eller på väg in i en certifiering. Checklistan är frivillig att använda och ersätter inte KRAVs regelbok som du hittar på regler.krav.se.