Checklista för Restaurang

#Restaurang och storkök #Checklistor
PDF 511 KB
2023_Checklista_Restaurang_tum-1672665431

Denna checklista är tänkt som ett hjälpmedel för dig vars restaurang eller storhuskök redan är KRAV-certifierat eller på väg in i en certifiering. Checklistan är frivillig att använda och ersätter inte KRAVs regler som du hittar på regler.krav.se.