Rådgivning med fokus på djurvälfärd

#Lantbruk #Slakterier #Övrigt

KRAV-certifierade slakterier ska enligt regel 10.1.4 Rådgivning med fokus på djurvälfärd ta hjälp av extern rådgivning i vissa fall. Rådgivningen ska ske med specialkompetens i hantering, drivning och bedövning av djur samt i hur utrustning och inredning ska vara utformad för att få bra djurvälfärd på slakterier. Syftet med rådgivningen är att identifiera kritiska punkter i samtliga moment, från avlastning av djuren till bedövning och avlivning.

Rådgivaren ska ha dokumenterad praktisk erfarenhet av hantering av djur i samband med slakt, samt utbildning i etologi. Rådgivarens kompetens beskrivs ytterligare i regel 10.1.5 Rådgivares kompetens.

KRAV tillhandahåller här en lista på personer som åtar sig uppdrag i rådgivning med fokus på djurvälfärd enligt ovan. Rådgivningen sker mellan den aktuella rådgivaren och slakteriet, oberoende av KRAV.

  • Sophie Atkinson – Animal Scientist, Department of Animal Environment and Health, Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala. Telefon: 070-268 16 64, e-post: info@smartdjurhantering.se
  • Josefine Jerlström – Husdjursagronom, Viltmästare, Slaktrådet, Uppsala. Telefon: 070-342 53 79, e-post: josefine@slaktradet.se, hemsida: www.slaktradet.se
  • Arne Mustonen – ViVet AB, leg. veterinär, Örebro. Telefon: 0761-852 856, e-post: info@vivet.nu