Rådgivning med fokus på djurvälfärd

#Lantbruk #Slakterier #Övrigt

KRAV-certifierade slakterier ska enligt regel 10.1.4 Rådgivning med fokus på djurvälfärd ta hjälp av extern rådgivning i vissa fall. Rådgivningen ska ske med specialkompetens i hantering, drivning och bedövning av djur samt i hur utrustning och inredning ska vara utformad för att få bra djurvälfärd på slakterier. Syftet med rådgivningen är att identifiera kritiska punkter i samtliga moment, från avlastning av djuren till bedövning och avlivning.

Rådgivaren ska ha dokumenterad praktisk erfarenhet av hantering av djur i samband med slakt, samt utbildning i etologi. Rådgivarens kompetens beskrivs ytterligare i regel 10.1.5 Rådgivares kompetens.

KRAV tillhandahåller här en lista med exempel på personer som åtar sig uppdrag i rådgivning med fokus på djurvälfärd enligt ovan. Rådgivningen sker mellan den aktuella rådgivaren och slakteriet, oberoende av KRAV.

Förslag på Externa rådgivare

Ladda ner dokument