Certifieringar som uppfyller specifika tilläggskrav för olika animalieprodukter

#Import och införsel #Checklistor
PDF 233 KB

Standards which fulfill KRAVs Extra Requirements for Animal Production.
(För nöt-, får- och getkött finns för närvarande inga erkända regelverk.)