KRAV-certifierad restaurang – Personalens kunskaper

#Restaurang och storkök #Lathundar #Utbildning
PDF 178 KB
Utbildningsmaterial om KRAV for restaurangpersonal_tum-1670510750

Här är kunskaperna som personal på en KRAV-certifierad restaurang ska känna till.  Skriv ut, läs, ta till dig och signera.