GMO-risklista Livsmedel

#Alla KRAV-certifierade företag #Butik #Djurhållare #Fodertillverkare #Förädling #Import och införsel #Lantbruk #Produktionshjälpmedel #Växthusodlare #Växtodlare #Checklistor
PDF 343 KB

KRAV-anslutna företag ska kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort åtgärder åtminstone enligt denna checklista för att försäkra sig om att råvaror, tillsatser och processhjälpmedel inte innehåller GMO genetiskt modifierat material (GM-material).