Sänk dieselförbrukningen vid traktorarbeten

#Djurhållare #Lantbruk #Växthusodlare #Växtodlare #Lathundar
PDF 378 KB
sank_dieselforbrukningen_vid_traktorarbeten_thumb

Bränslet till lantbrukets maskiner utgör en betydande kostnad för ett lantbruksföretags ekonomi. Det står för mer än en tredjedel av traktorkostnaderna, vilket betyder en kostnad i storleksordningen 35 000-40 000 kr per 100 hektar brukad mark. Att göra investeringar för att sänka bränslekostnaderna kan vara lönsamt på maskiner som nyttjas hårt. Det krävs dock ordentliga analyser och beräkningar innan en investering görs – annars kan kostnaderna bli större än besparingen. Men framför allt: när man av andra skäl ska investera i nya maskiner bör frågan om bränsleeffektivitet prioriteras högt. Det går att spara bränsle med ganska små insatser, utan stora investeringar. Denna skrift handlar om vad man själv kan göra för att sänka bränsleförbrukningen i sina lantbruksmaskiner, och då främst vid traktorarbeten.