Verifieringsintyg för tilläggskravet för bevarande av skyddsvärd natur

#Import och införsel
DOC 103 KB
verificationform_hcv_thumb

Tilläggsregeln avser odling av sockerrör, oljepalm, soja, kaffe, kakao och kokospalm samt vattenbruk.