Registrering i MittKRAV för kunder med kedjecertifierade enheter

#Restaurang och storkök #Lathundar #Mallar
PDF 775 KB
Kedjecertifiering-registrera sig i Mitt KRAV_tum

Denna instruktion är till för de kunder som har kedjecertifierade enheter och ska skapa konton i Mitt KRAV. Instruktionen är uppdelad i 2 delar; A) registrera huvudenheten samt B) registrera underenheter.