Beräkning av självförsörjningsgrad – Höns

#Djurhållare #Lantbruk #Mallar
DOC 28 KB
baraknings av sjalvforsorjningsgrad

Mall för beräkning av självförsörjningsgrad för ekologiska höns