GMO-risklista Fodertillverkning

#Alla KRAV-certifierade företag #Butik #Djurhållare #Fodertillverkare #Förädling #Import och införsel #Lantbruk #Produktionshjälpmedel #Växthusodlare #Växtodlare #Checklistor
PDF 215 KB
gmo-risklista-foder-tum-1716556620

KRAV-anslutna företag ska kunna visa att GMO (genmodifierade organismer) inte har använts i den certifierade produktionen, och att företaget gjort åtgärder åtminstone enligt denna checklista för att försäkra sig om att råvaror, tillsatser och processhjälpmedel inte innehåller GMO eller genetiskt modifierat material (GM-material).