Checklista ”Processing, Packaging and Handling”

#Import och införsel #Checklistor
PDF 246 KB
2021_kravs_extra_requirements_for_processing_packaging_handling_thumb

Checklistan behöver bara användas när livsmedelsförädling eller förpackning sker i andra länder än Europeiska unionen, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan.