Checklista ”Processing, Packaging and Handling”

#Import och införsel #Checklistor
PDF 191 KB

Checklistan behöver bara användas när livsmedelsförädling eller förpackning sker i andra länder än Europeiska unionen, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland eller Japan.