Självdeklaration från leverantör av förpackningsmaterial

#Alla KRAV-certifierade företag #Butik #Förädling #Förpackningar #Checklistor
PDF 119 KB

Självdeklaration för förpackningsleverantörer, som hjälper dig att få information om SIN-ämnen, PVC och BPA i förpackningen.

Detta dokument finns även på engelska.