Dokumentationsmall Övernattande KRAV-certifierade djur

#Slakterier #Mallar
PDF 224 KB
Dokumentationsmall Overnattande KRAV-certifierade djur_thumb

Detta är en dokumentationsmall för er som övernattar KRAV-certifierade djur. Mallen är tänkt som ett hjälpmedel för att dokumentera och redovisa nödvändig information om KRAV-certifierade djur som övernattar vid ert slakteri. Mallen är frivillig att använda.