Beslutsträd för import/införsel – Nöt, får och get

#Import och införsel #Lathundar #Övrigt
PDF 33 KB
decisionscheme-beef-sheep-goat-products-1677747739

Beslutsträd vid import och införsel av produkter från nötkött, får/lamm och get. Beslutsträdet innehåller ett antal frågor. Genom att steg för steg besvara frågorna får du en bild av vad ni behöver verifiera för att KRAV-certifiera en produkt som importerats eller förts in.