Tillåtna tillsatser i Bilaga 2 i KRAVs regler

#Import och införsel #Checklistor #Övrigt
PDF 456 KB
bilaga2_tillatna_tillsatser_thumb

Följande teknologiska livsmedelstillsatser (inklusive i KRAVs regler tillåtna bärare), för tillföras en KRAV-certifierad produkt.