Tillåtna tillsatser i Bilaga 2 i KRAVs regler

#Import och införsel #Checklistor #Övrigt
PDF 456 KB

Följande teknologiska livsmedelstillsatser (inklusive i KRAVs regler tillåtna bärare), för tillföras en KRAV-certifierad produkt.