Kons roll i ett KRAV-märkt kretslopp

För att klara en hållbar omställning bör vi äta mer vegetariskt, och mejeri- och köttprodukterna som vi äter måste vara hållbart producerade. Kon på en KRAV-märkt gård är mycket viktig för en hållbar livsmedelsförsörjning. Hon har huvudrollen i ett kretslopp som även kan ge oss hållbar och KRAV-ekologisk vegetarisk mat. 

Det är skillnad på kor och kor. KRAV-märkta kor får vara ute och beta mycket. På vallen betar de gräs och klöver som har den fantastiska egenskapen att kunna binda koldioxid från luften och lagra den i marken. Eller så betar de fram öppna landskap på naturbetesmarker mellan stenar och träd där det inte går att odla något.  

I övrigt äter korna KRAV-märkt foder, till största delen odlat på den egna gården utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Det gör att man på KRAV-märkta gårdar har i genomsnitt 50 % fler arter av växter och pollinerare än på konventionella gårdar. Stor biologisk mångfald ger naturen och jordbruket motståndskraft vid till exempel klimatförändringars kraftiga torka och skyfall. 

KRAV-märkta kor bidrar också till bördiga jordar. För på KRAV-märkta gårdar använder man kornas gödsel som är rik på de näringsämnen som jorden behöver, inte konstgödsel som är kraftigt klimatpåverkande. I den kan KRAV-ekologiska råvaror odlas som blir till hållbar vegetarisk mat.  

På en KRAV-märkt gård bidrar kor med otroligt många nyttor som djur, natur och människor behöver. För det är skillnad på ko och ko. Välj KRAV om du vill stödja ett naturligt och KRAV-märkt kretslopp.

Håll muspekaren över texten för att se vad det står eller ladda ner bilden här.
Beställ poster här.