KRAVs förpackningsregler

Förpackningar

KRAV-certifierade företag ska välja förpackningar för mat som spar in på resurser och minskar matsvinnet. De ska också undvika förpackningar som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen.

Det är en självklarhet att KRAV-certifierade råvaror och produkter ska packas i förpackningar som är framtagna med omsorg för vår hälsa och miljö. Därför har KRAV infört regler kring förpackningar, reglerna hittar du i avsnitt 3.5 i KRAVs regelbok.

KRAV leder ett unikt förpackningsprojekt där syftet är att driva på utvecklingen mot mer hållbara förpackningar och vägleda företagen i sitt arbete att ta fram förpackningar som:

  • spar in på resurser
  • minskar matsvinnet
  • inte innehåller farliga ämnen

Under 2016-2017 kommer KRAV att arbeta för att bistå KRAV-certifierade företag med verktyg och kunskap för att anpassa sina förpackningar och ställa krav på sina förpackningsleverantörer. Som ett första steg i förpackningsprojektet har vi tagit fram en steg-för-steg-lots till en miljöoptimerad förpackning:

Vi har också tagit fram en lista med frågor och svar om KRAVs förpackningsregler.

Under projektets gång kommer vi även att dela insikter och goda exempel, så fortsätt gärna att hålla ett öga på denna sida. Har du frågor eller behöver du tips om konsulter som kan hjälpa dig i arbetet med förpackningar, hör av dig till vår projektledare Cecilia Lenbäck.

Aktuellt just nu

Cecilia Lenbäck

KRAVs regler

Kontaktperson

Cecilia Lenbäck
Projektledare KRAVs Förpackningsprojekt
Cecilia.lenback@krav.se
Telefon: 0725-453020

Senast uppdaterad: 2017-05-12