Mjölnaren som vill att vi ska äta som på forntiden