Butik och Restaurang

Frågor och svar - Butik

Hjälp med marknadsföring av KRAV?

Svar
 • I KRAVs säljpaket för butiker och andra som säljer KRAV-märkta produkter har vi samlat marknadsföringsmaterial, hyllkantsvippor och etiketter samt en inspirationsfilm. Läs mer om Säljpaketet.

Vad gäller vid försäljning av produkter i lösvikt i butik?

Svar

Vilka regler gäller om jag butikspackar livsmedel?

Svar
 • Butiker som packar och märker livsmedel med KRAVs varumärke ska vara certifierade för Kapitel 9.

Vad innebär avvecklingen för butik?

Svar
 • Själva butikscertifieringen kommer avvecklas och butiker kommer kunna sälja förpackade KRAV-märkta livsmedel utan att ha någon särskild certifiering.
 • Om du som butik däremot packar och märker livsmedel med KRAVs varumärke ska du vara certifierad för Livsmedelsförädling.
 • Trots avvecklingen av butiksreglerna kommer KRAV fortsätta arbetet mot butik, och genom de nya mer användarvänliga reglerna vill vi bidra till att öka utbudet av KRAV-märkta produkter.

Varför avvecklas KRAV-certifieringen för butik?

Svar
 • Under 2019 togs beslut att avveckla KRAVs regler för butik, kapitel 14.
 • Detta grundar sig i att dagligvaruhandeln idag har större möjligheter att driva hållbarhetsarbetet i butik mot för tjugo år sedan, när våra butiksregler infördes.
 • Istället kommer KRAV fokusera på att underlätta för konsumenterna att göra hållbara val och detta genom att bland annat lyfta fram KRAV-märkta produkters mervärden på ett sätt som gagnar butikerna.

Vilka regler gäller för e-handel?

Svar
 • E-handel ses som en digital butik och så länge det endast rör sig om förpackade KRAV-märkta produkter krävs ingen certifiering.
 • Vid försäljning av produkter i lösvikt utan styckemärkning krävs en KRAV-certifiering.
 • Om e-handel däremot packar och märker produkter som sedan säljs till konsumenter via webben ska de vara certifierade för Livsmedelsförädling.
 • Registrering för varumärkesanvändning är inte tillämpbart för e-handeln.

Vilka regler gäller för gårdsbutiker?

Svar
 • Du som är lantbrukare och har en butik, där du köper in andras produkter som du säljer under eget namn, ska vara certifierad.
 • Om du som lantbrukare enbart säljer egna produkter i din butik, behöver du inte vara certifierad.

Frågor och svar - RESTAURANG

Finns det några livsmedel som man inte får servera på en KRAV-märkt restaurang?

Svar
 • Ja, man får inte servera fiskar som fått rött ljus i WWFs fiskguide.
 • Man får inte heller servera något som är märkt med GMO (genmodifierade organsimer).

Hur ska redovisning av inköp ske?

Svar
 • Den ekonomiska redovisningen kan göras på olika vis.
 • Det viktiga är att verksamheten kan visa på sammanställningar där de godkända livsmedlen tydligt kan särskiljas från alla andra inköp.
 • Används ett eget system ska ett certifieringsorgan bedöma trovärdigheten och godkänna systemet innan tillämpningen av systemet sker.

Se regel: 15.2.8

I vilken enhet räknas inköpsprocenten för godkända livsmedel enligt KRAVs regler för restaurang och storkök?

Svar
 • Inköpen räknas i värde (kronor) och inköpsprocenten baseras på andelen godkända livsmedel av de totala inköpen av livsmedel för ett år.

Kan det på menyer stå exempelvis KRAV-märkt lunch eller KRAV-märkt köttgryta?

Svar
 • Nej, en restaurang som är certifierad enligt KRAVs regler för restauranger och storhushåll får inte använda KRAV-märket så att det kan tolkas som att en hel maträtt eller produkt som gjorts i den egna verksamheten är KRAV-märkt.
 • Om man vill märka hela rätten eller produkten måste verksamheten vara certifierad enligt kap. 9 (Livsmedelsförädling) och maträtten ska vara registrerad som en produkt på www.krav.se.

Måste alla ingredienser deklareras på menyer och information om maten till restaurangens gäster?

Svar
 • Nej, detta är frivilligt.
 • Det ska dock alltid finns personal på plats som kan besvara kunders frågor om vilka ingredienser som är godkända livsmedel och om ingrediensernas ursprung (Kap. 15.3.3).
 • En certifierad restaurang får märka ut KRAV-märkta produkter, ingredienser eller råvaror med KRAVs märke på menyer och vid självservering, till exempel buffé, café eller konditori (Kap. 20.10.7).
 • Om maten serveras utanför restaurangen, till exempel vid catering, ska det tydligt framgå på menyn vad som är KRAV-märkt.

Se regel: 20.10.8

Måste alla livsmedelsinköp räknas med i den totala andelen inköp av livsmedel för året?

Svar
 • Som regel ja.
 • Dock kan inköp av vilt undantas beräkningarna då dessa produkter inte går att certifiera enligt EUs regler för ekologisk produktion. (Kap 15.2.7).
 • Det går även att certifiera en viss del av verksamheten, t ex frukost. I det fall detta görs ska bokföring vara utformad så att inköp av livsmedel till den certifierade delen av verksamheten kan summeras från separata konton eller leverantörsstatistik.
 • Om bara en del av verksamheten är certifierad så ska detta klart framgå av verksamhetens marknadsföring.

Se regel: 15.1.1

Måste alla som arbetar på en restaurang som är KRAV-certifierad ha gått en utbildning om KRAV?

Svar

Se regel: 15.3.2

Vilka livsmedel får en restaurang tillgodoräkna sig som godkända livsmedel?

Svar
 • Alla KRAV-märkta livsmedel, vegetabiliska produkter som är ekologiskt certifierade samt MSC-märkta produkter förutsatt att de inte innehåller några tillsatser som inte tillåts enligt KRAVs regler för tillsatser.

Se regel: 15.2.2

Vilka olika nivåer kan en KRAV-certifierad restaurang ha?

Svar
 • En stjärna: Minst 25% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Alternativt, minst 15 livsmedel byts ut till KRAV-certifierade/EU-ekologiska/MSC-certifierade. Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV-märkta.
 • Två stjärnor: Minst 50% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV-märkta.
 • Tre stjärnor: Minst 90% av det totala inköpsvärdet av livsmedel består av KRAV-märkta/EU-ekologiska/MSC-märkta produkter. Minst 50% av livsmedlen i kvoten ska vara KRAV-märkta.
 • Så här beräknar du nivåer (PDF)

Se regel: 15.2.4