Butik och Restaurang

Frågor och svar - Butik

Hjälp med marknadsföring av KRAV?

Svar
 • I KRAVs säljpaket för butiker och andra som säljer KRAV-märkta produkter har vi samlat marknadsföringsmaterial, hyllkantsvippor och etiketter samt en inspirationsfilm. Läs mer om Säljpaketet.

Vad gäller vid försäljning av produkter i lösvikt i butik?

Svar
 • Vid försäljning till konsument får du använda KRAVs namn och märke i anslutning till oförpackade KRAV-märkta produkter förutsatt att du är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning.
 • Registrering för varumärkesanvändning gäller fysiska butiker och omfattar inte e-handel. Vid försäljning av produkter i lösvikt genom e-handel ska du vara certifierad för Livsmedelsförädling, kapitel 9.
 • Observera att butiker kan behöva en certifiering utifrån EU-förordningen vid försäljning av ekologiska produkter i lösvikt. Detta är nya regler som började gälla från och med 1 januari 2022.

Vilka regler gäller om jag butikspackar livsmedel?

Svar
 • Butiker som packar och märker livsmedel med KRAVs namn och märke ska vara certifierade för Livsmedelsförädling, kapitel 9, och följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20.

Vilka regler gäller för fysiska butiker?

Svar
 • Butiker får använda KRAVs namn och märke i anslutning till färdigförpackade KRAV-märkta produkter, inklusive styckesmärkta, utan någon certifiering eller registrering för varumärkesanvändning.
 • Butiker får använda KRAVs namn och märke i anslutning till oförpackade KRAV-certifierade råvaror och produkter under förutsättning att de är KRAV-certifierade eller registrerade för varumärkesanvändning.
 • Observera att butiker kan behöva en certifiering utifrån EU-förordningen vid försäljning av ekologiska produkter i lösvikt. Detta är nya regler som började gälla från och med 1 januari 2022.
 • Butiker som packar och märker livsmedel med KRAVs namn och märke ska vara certifierade för Livsmedelsförädling, kapitel 9, och följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20. Certifierade butiker får även marknadsföra verksamheten som KRAV-certifierad och använda KRAVs namn och märke i marknadsföringen.

Vilka regler gäller för e-handel?

Svar
 • E-handel ses som en digital butik och får använda KRAVs namn och märke i anslutning till färdigförpackade KRAV-märkta produkter, inklusive styckesmärkta, utan någon certifiering.
 • Observera att butiker som säljer ekologiska produkter via e-handel behöver en certifiering utifrån EU-förordningen, läs mer här.
 • E-handel får använda KRAVs namn och märke i anslutning till oförpackade KRAV-märkta råvaror och produkter under förutsättning att de är KRAV-certifierade enligt regelområde Livsmedelsförädling, kapitel 9, och följer de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20.
 • Observera att registrering för varumärkesanvändning inte omfattar e-handel.
 • E-handel som packar och märker livsmedel med KRAVs namn och märke ska vara certifierade för Livsmedelsförädling, kapitel 9, och följa de allmänna reglerna i kapitel 2, 3 och 20. Certifierade butiker får även marknadsföra verksamheten som KRAV-certifierad och använda KRAVs namn och märke i marknadsföringen.

Vilka regler gäller för gårdsbutiker?

Svar
 • Du som är KRAV-certifierad lantbrukare och har butik får packa, märka och sälja råvaror från din egen KRAV-certifierade lantbruksproduktion. Du får utföra enklare förädling av råvarorna så som styckning, malning eller tvättning, utan ytterligare certifiering.
 • Om du förädlar dina råvaror till KRAV-märkta produkter, tex syltar eller saftar, ska du vara certifierad och följa reglerna för Livsmedelsförädling, kapitel 9.
 • Du som är KRAV-certifierad lantbrukare och har butik får sälja andras oförpackade KRAV-certifierade produkter utan ytterligare certifiering eller registrering för varumärkesanvändning.
 • Om du däremot vill förädla, packa eller märka andras KRAV-märkta produkter ska du vara certifierad och följa reglerna för Livsmedelsförädling, kapitel 9.

Frågor och svar - RESTAURANG

Finns det någon checklista man kan utgå ifrån inför sin revision?

Svar
 • Ja, KRAV uppdaterar årligen en checklista som kan vara bra att gå igenom innan den årliga revisionen. Tänk dock på att checklistan inte ersätter reglerna, men den kan vara ett komplement. 

Hur får jag marknadsföra KRAV-märkta råvaror och produkter på min restaurang?

Svar
 • Du får använda KRAVs namn och märke i anslutning till KRAV-märkta råvaror och produkter på menyn eller vid självservering förutsatt att restaurangen är KRAV-certifierad eller registrerad för varumärkesanvändning. Du kan till exempel skriva "Gryta med KRAV-certifierad högrev" i din meny eller skylta upp med KRAVs märke i anslutning till de kokta äggen vid frukostbuffén.  
 • Du får inte använda KRAVs namn och märke så att det kan tolkas som att en hel maträtt är KRAV-märkt. Du får till exempel inte skriva "KRAV-märkt köttgryta".  Om du vill KRAV-märka maträtter, liksom andra sammansatta livsmedel, ska din verksamhet vara certifierad enligt kapitel 9, Livsmedelsförädling, och maträtten ska vara registrerad som en produkt.  

Se regel: 15.0.2, 20.4.2-20.4.4 

Finns det några livsmedel som man inte får servera på en KRAV-certifierad restaurang?

Svar
 • En KRAV-certifierad restaurang får inte servera något som är framställt med GMO (genmodifierade organismer). 

Se regel: 3.3.4

Hur ska redovisning av inköp ske?

Svar
 • All redovisning och beräkning ska göras i kronor och andel av verksamhetens totala livsmedelsinköp. 
 • Det är viktigt att du kan visa på sammanställningar där inköpen för KRAV-märkta, övrigt hållbara samt övriga livsmedel kan särskiljas från varandra. 
 • Här hittar du en mall för beräkning av dina inköp. 

Se regel: 15.3.2

I vilken enhet räknas inköpsprocenten för hållbara livsmedel enligt KRAVs regler för restaurang och storkök?

Svar
 • Inköpen räknas i värde (kronor). Nivåindelningen bygger på hur stor andel hållbara livsmedel som restaurangen använder under året, baserat på restaurangens årliga totala inköpsvärde för livsmedel. 

Se regel: 15.3.2, 15.4.1 och 15.4.2 

Måste man informera restaurangens gäster om alla ingredienser i maten?

Svar
 • Nej, det är frivilligt att märka ut KRAV-märkta råvaror och produkter på menyn eller vid självserveringen. Restaurangen ska dock kunna redogöra ursprung för obearbetat kött, fisk och skaldjur. 
 • All personal som arbetar med tillagning och servering ska ha genomgått KRAVs restaurangutbildning. De ska därför kunna besvara gästernas frågor om vilka livsmedel som är hållbara och kunna redogöra för restaurangens certifieringsnivå, det vill säga grund-, brons-, silver- eller guldnivå.   

Se regel: 15.1.4, 15.2.5, 20.4.2-20.4.4. 

Måste alla livsmedelsinköp räknas med i den totala andelen inköp av livsmedel för året?

Svar
 • Som regel ja. 
 • Undantag kan göras för grundnivån där du kan välja att inte räkna med inköpsvärdet av alkoholhaltiga drycker i dina inköp av livsmedel. Detta måste då tydligt framgå för gästen och du måste erbjuda minst ett KRAV-märkt alternativ av vin och öl om detta normalt sett serveras i din verksamhet. 
 • Om du är certifierad enligt någon av premiumnivåerna brons, silver eller guld kan du välja att räkna bort inköpsvärdet av starkvin och sprit. Inköpsvärdet av övriga alkoholhaltiga drycker ska räknas med. 
 • Om din organisation eller ditt företag har flera restauranger eller enheter kan du välja att certifiera alla eller vissa av dem. Inköpsvärdet beräknas för varje enhet separat. 

Se regel: 15.1.2 och 15.3.2

Vem ska gå KRAVs restaurangutbildning?

Svar
 • I en KRAV-certifierad restaurang ska all personal som arbetar med tillagning eller servering ha genomgått en utbildning om KRAV och hållbar livsmedelsproduktion. Övrig personal är välkommen att ta del av utbildningen men det är inte ett krav.
 • Fast personal ska göra utbildningen minst vartannat år.  
 • Tillfällig personal kan istället ta del av det skriftliga utbildningsdokumentet "KRAV-certifierad restaurang - Personalens kunskaper". Dokumentet finns även på engelska 

Se regel: 15.1.4

Vad räknas som hållbara livsmedel enligt KRAVs restaurangregler?

Svar
 • Alla KRAV-märkta livsmedel 
 • Alla EU-ekologiskt certifierade produkter 
 • Alla MSC-märkta produkter 
 • Svenskt viltkött (ej ren eller djur uppfödda i hägn)  
 • Egenodlade vegetabiliska livsmedel (enligt KRAVs definition i bilaga 5). 

Se regel: 15.3.1 och bilaga 5 

Vilka olika nivåer kan en KRAV-certifierad restaurang ha?

Svar
 • Grundnivå: Minst 20 procent av årets totala inköpsvärde måste vara hållbara livsmedel, och av detta måste minst häften (10 procent av alla inköp) vara KRAV-märkt. 
 • Premiumnivå brons: Minst 30 procent måste vara hållbara livsmedel, och av detta måste minst 2/3 (20 procent av alla inköp) vara KRAV-märkt. 
 • Premiumnivå silver: Minst 60 procent måste vara hållbara livsmedel, och av detta måste minst 2/3 (40 procent av alla inköp) vara KRAV-märkt.  
 • Premiumnivå guld: Minst 90 procent måste vara hållbara livsmedel, och av detta måste minst 2/3 (60 procent av alla inköp) vara KRAV-märkt.  
 • Så här beräknar du restaurangnivåerna.

Se regel: 15.4.1 och 15.4.2