Vin och öl

Det ekologiska sortimentet på Systembolaget har växt kraftigt sedan 2015. Där finns allt mer öl och vin som är ekologiskt framställt – både med och utan alkohol – och en del av detta sortiment är KRAV-märkt.

Vin med socialt ansvar

KRAV-märkta ekologiska viner görs på 100 procent ekologiska druvor som inte har besprutats med naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och som odlats utan konstgödsel. Druvorna i länder med svag social lagstiftning och kontroll har dessutom skördats på vingårdar som kan leva upp till KRAVs tuffa regler när det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö – sådana krav på socialt ansvar saknas helt i EU:s regler för ekologisk odling.

De KRAV-märkta vinerna måste också uppfylla de krav på själva vinframställningen som EU:s förordning för ekologisk produktion ställer. I viner av årgång 2012 och senare har antalet tillåtna tillsatser och processhjälpmedel begränsats, och är betydligt färre i ekologiskt vin än i konventionellt producerat. Även mängden svaveldioxid, som används som konserveringsmedel, är mindre i ekologiskt vin.

När man på konventionella vingårdar använder kemiska bekämpningsmedel finns det oftast rester av dem kvar i druvorna, och därmed även i vinet. De traditionella medel som under lång tid har använts i ekologiska vinodlingar, kopparsulfat och svavel, lägger sig i stället utanpå druvorna och sköljs bort när det regnar. Dessa medel är fortfarande tillåtna i viss utsträckning för bekämpning av sjukdomar på vinrankorna. I övrigt används biologisk bekämpning på ekologiska vingårdar, till exempel i form av rovkvalster och andra nyttodjur som äter upp skadedjur.

I stället för konstgödsel använder man stallgödsel, liksom i all annan ekologisk odling. Mellan raderna av vinrankor kan gräs och andra växter odlas och sedan plöjas ned, och därmed ge jorden extra näring.

 

Satsning på öl

Ölbryggerierna i Sverige har fått ett rejält uppsving sedan början av 2000-talet. Många av dem är små så kallade mikrobryggerier som vill pröva på att brygga ekologiskt. KRAV-märkt öl finns nu i såväl livsmedelsbutiker som på Systembolaget, med och utan alkohol.

KRAV-märkt öl består till 100 procent av ekologiska ingredienser: malt och humle. Även vattnet ska naturligtvis vara av god kvalitet. Malten är oftast korn – men kan också vara av vete, havre eller råg – och odlas utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Vid bryggningen får inga konstgjorda tillsatser användas.

Läs mer