Rapport: Den hållbara maten 2021

En ny rapport från KRAV visar att nästan hälften av alla konsumenter i Sverige känner sig förvirrade när det gäller hållbara matval. Rapporten bygger på konsumentundersökningar som visar att många är osäkra på vilka märkningar de kan lita på. Intervjuer med nio experter slår hål på myter om hållbar mat, myter som hindrar hållbar utveckling.

KRAV – Den hållbara maten 2021