Möt: Roland Hermansson, KRAV-certifierad kycklinguppfödare, Anestad