Nyheter

Remiss: Undantag från KRAVs regler i katastrofsituationer

2 mar, 2022

hero_havrefalt

För att skapa en förutsägbarhet och användarvänlighet i reglerna föreslår KRAV vissa ändringar i reglerna i kapitlen för växtodling, djurhållning och biodling. Ändringarna gäller i katastrofsituationer, när undantag beviljats av Jordbruksverket.

De regler som det är möjligt att ansökan om undantag från i katastrofsituationer är:

  • Användning av konventionellt obehandlat växtförökningsmaterial
  • Inköp av konventionella lantbruksdjur, vattenbruksdjur, samt bin
  • Bete på ekologisk mark
  • Utrymmeskrav i stallar samt rastgårdar
  • Användning av konventionellt foder till alla djurslag samt lägre andel grovfoder till idisslare
  • Stödutfodring av bin
  • Flyttning av bikupor
  • Tillsats av svaveldioxid vid vinproduktion

Tiden för att svara på remissen har gått ut. När vi har aktuella remisser publiceras de på sidan Aktuella remisser.

Dela sidan