Vad är en djurenhet?

#Djurhållare #Lantbruk #Lathundar #Övrigt
Gå till sida

Djurenheter beräknas enligt bilagan till förordning (2013:251) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.