Jord, gödsel och fröer

Om du ska odla ekologiskt, så behöver du jord och gödsel som är godkänd att användas i ekologisk odling. Sådana produkter finns att få KRAV-märkta. Material till KRAV-märkt jord tas från områden där naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel inte har använts de senaste två åren.

Där det säljs KRAV-märkt jord och gödsel, brukar det också finnas KRAV-märkta fröer till odlingen. Fröerna kommer från KRAV-märkt fröodling, som sker utan naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och utan konstgödsel. Fröodlingens växter måste också odlas i riktig jord – inte i näringslösning.

Svenska KRAV-certifierade fröproducenter måste dessutom uppfylla regler för miljö- och klimatarbete, som till exempel att bara använda miljöklassade rengöringsprodukter, minska energianvändningen och använda el från enbart förnybar energi. Producenten måste också ta ansvar för att de anställda har bra arbetsvillkor.

 

Bra saker med KRAV-märkt jord och gödsel

  • Halten av tungmetaller i dem regleras och kontrolleras.
  • På förpackningen står alla råvaror som ingår i produkten.
  • Mängden makro- och mikronäringsämnen som anges på förpackningarna har analyserats av tillverkare.
  • Produkterna ska märkas så att det går att spåra om råvarorna är ekologiska eller inte.
  • Produktionen kontrolleras regelbundet av oberoende kontrollorgan.

 

KRAV-märkta fröer (varumärken)

KRAV-märkta produkter